یکی از عوامل بسیار موثر در نتیجه جراحی بینی تناسب چانه بیمار می باشد. در اکثر موارد عدم تناسب چانه توسط بیمار قابل تشخیص نیست و این وظیفه جراح است که قبل از عمل این موضوع را به بیمار گوشزد کند و در مورد انجام عمل پیشنهاد مقتضی را به بیمار ارائه کند.
در صورت عقب بودن چانه، بینی فرد به همان اندازه در نیمرخ خود را برجسته تر و بزرگتر و سربالاتر نشان می دهد و در مواردی که مقدار آن و نوع اشکال محدود به عقب بودن چانه باشد امکان انجام عمل پروتز چانه وجود دارد، در موارد شدیدتر و یا کجی چانه یا بلندی همزمان چانه (عقب بودن و بلندی طولی بطور همزمان) و یا اشکال اکلوژن (جفت شدن دندان ها)  انجام پروتز حل کننده مسئله نخواهد بود و در این موارد جراحی فک توسط جراح فک توصیه می شود که با برش استخوان های چانه صورت می پذیرد.
عمل جراحی پروتز حدود یک ساعت زمان می برد و همزمان با عمل بینی در یک جلسه قابل انجام است


ساعت کار مطب روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 صبح تا 7 عصر می باشد

22725195 - 021
22725171 -021
موبایل : ۰۹۱۲۸۱۷۸۸۹۵ با ما در ارتباط باشید